събота, 3 септември 2016 г.

Изолационни материали и сайдинг

Изолационните материали не са задължителни, но по желание могат да се използват при монтирането на сайдинга. Така се повишават енергоспестяващите резултати с редуциране на топлинните загуби с 40-60% и се постигат положителни икономически показатели. Топлопроводимостта се определя от два фактора – дебелина на изолацията и коефициент на топлопроводимост.

Има линейна зависимост в изменението на коефициента на топлопроводимост, т.е. когато коефициента на топлопроводимост на материала е два пъти по-малък и загубите на топлина са два пъти по-малки. Зависимостта обаче за дебелината на изолацията е експоненциална, т.е. колкото е по-дебела изолацията, толкова по-малки са топлинните загуби.

Изолационният материал се поставя между профилите на носещата конструкция и се покрива с парапропоскливо фолио. Обикновено изборът на изолация се свежда до стиропор (EPS експандиран пенополистерол) или фибран (XPS есктрудиран пениполистерол).  
Вижте още за сайдинга тук:  Изолационни материали и сайдинг

Няма коментари:

Публикуване на коментар